เอกสารนำเสนอ

29 มีนาคม 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2567

31 มีนาคม 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2566

31 มีนาคม 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2565

31 มีนาคม 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2564

27 มีนาคม 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2563

27 มีนาคม 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562

30 มีนาคม 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2561

30 มีนาคม 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2560

01 เมษายน 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2559

27 มีนาคม 2558

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2558

03 เมษายน 2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2557

03 เมษายน 2556

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2556

03 เมษายน 2555

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2555

01 เมษายน 2554

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2554

02 เมษายน 2553

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2553

11 พฤษภาคม 2552

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2552

04 เมษายน 2551

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2551

05 เมษายน 2550

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2550

14 มิถุนายน 2564

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

26 มกราคม 2564

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

2567


15 พฤษภาคม 2567

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2567

2566


21 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2566

14 พฤศจิกายน 2566

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2566

15 สิงหาคม 2566

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2566

15 พฤษภาคม 2566

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2566

2565


21 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2565

09 พฤศจิกายน 2565

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2565

09 สิงหาคม 2565

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2565

13 พฤษภาคม 2565

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2565

2564


22 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2564

09 พฤศจิกายน 2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2564

16 สิงหาคม 2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2564

11 พฤษภาคม 2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2564

2563


19 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2563

09 พฤศจิกายน 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2563

06 สิงหาคม 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2563

18 พฤษภาคม 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2563

2562


20 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2562

06 พฤศจิกายน 2562

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2562

06 สิงหาคม 2562

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2562

13 พฤษภาคม 2562

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2562

2561


12 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2561

06 พฤศจิกายน 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2561

07 สิงหาคม 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2561

08 พฤษภาคม 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2561

2560


15 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2560

06 พฤศจิกายน 2560

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2560

07 สิงหาคม 2560

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2560

15 พฤษภาคม 2560

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2560

2559


14 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2559

11 พฤศจิกายน 2559

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2559

08 สิงหาคม 2559

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2559

12 พฤษภาคม 2559

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2559

2558


15 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2558

09 พฤศจิกายน 2558

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2558

10 สิงหาคม 2558

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2558

11 พฤษภาคม 2558

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2558

2557


23 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2557

10 พฤศจิกายน 2557

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2557

04 สิงหาคม 2557

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2557

06 พฤษภาคม 2557

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2557

2556


17 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2556

04 พฤศจิกายน 2556

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2556

05 สิงหาคม 2556

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2556

07 พฤษภาคม 2556

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2556

2555


18 กุมภาพันธ์ 2556

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2555

05 พฤศจิกายน 2555

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2555

06 สิงหาคม 2555

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2555

08 พฤษภาคม 2555

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2555

2554


20 กุมภาพันธ์ 2555

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2554

07 พฤศจิกายน 2554

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2554

08 สิงหาคม 2554

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2554

09 พฤษภาคม 2554

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2554

2553


21 กุมภาพันธ์ 2554

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2553

10 พฤศจิกายน 2553

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2553

09 สิงหาคม 2553

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2553

10 พฤษภาคม 2553

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2553

2552


22 กุมภาพันธ์ 2553

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2552

10 พฤศจิกายน 2552

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2552

03 สิงหาคม 2552

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2552

03 พฤษภาคม 2552

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2552

2551


02 มีนาคม 2552

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2551

03 พฤศจิกายน 2551

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2551

04 สิงหาคม 2551

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2551

12 พฤษภาคม 2551

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2551

2550


03 มีนาคม 2551

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2550

05 พฤศจิกายน 2550

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2550

06 สิงหาคม 2550

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2550

14 พฤษภาคม 2550

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2550

2549


26 มีนาคม 2550

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2549

14 พฤศจิกายน 2549

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2549

01 สิงหาคม 2549

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2549

15 พฤษภาคม 2549

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2549

2548


27 กุมภาพันธ์ 2549

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2548

06 กุมภาพันธ์ 2558

แนะนำบริษัท ปี 2558

19 กุมภาพันธ์ 2556

แนะนำบริษัท ปี 2556

06 เมษายน 2555

แนะนำบริษัท ปี 2555

10 มีนาคม 2551

แนะนำบริษัท ปี 2551

10 มีนาคม 2550

แนะนำบริษัท ปี 2550

10 มีนาคม 2549

แนะนำบริษัท ปี 2549

22 มีนาคม 2562

ประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 4/2561

21 ธันวาคม 2561

ประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 3/2561

21 กันยายน 2561

ประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 2/2561

26 มิถุนายน 2561

ประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1/2561

23 มีนาคม 2561

ประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 4/2560

15 ธันวาคม 2560

ประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 3/2560

27 กันยายน 2560

ประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 2/2560

23 มิถุนายน 2560

ประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1/2560

21 มีนาคม 2560

ประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 4/2559

03 ตุลาคม 2559

ประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 2/2559

07 กรกฎาคม 2559

ประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1/2559

17 มีนาคม 2559

ประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 4/2558

30 กันยายน 2558

ประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 2/2558

30 มิถุนายน 2558

ประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1/2558