ข้อมูลนักวิเคราะห์
บริษัท ติดต่อ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
คุณนวลพรรณ น้อยรัชชุกร
nuanpun@asiaplus.co.th
โทร.+66 (0) 2-680-1223
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
คุณภาสกร หวังวิวัฒน์เจริญ
pasakorn.w@asiaplus.co.th
โทร.+66 (0) 2-680-1274
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
คุณอนุวัฒน์ ศรีขจรรัตน์กุล
anuwat.srikajornratkul@th.nomura.com
โทร.+66 (0) 2-638-5779, +66 (0) 2-287-6779 (Direct line)
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
คุณชัยยศ จิวางกูร
chaiyot@globlex.co.th
โทร.+66 (0) 2-672-5805
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณนารี อภิเศวตกานต์
nareea@phillip.co.th
โทร.+66 (0) 2-635-1700 ต่อ 484
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
คุณวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา
veeravat.v@fnsyrus.com
โทร. 081-909-1191
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า
คุณถกล บรรจงรักษ์
thakol.b@yuanta.co.th
โทร.+66 (0) 2-680-2931, +66 (0) 89-770-7000, +66 (0) 2-009-8888