รายงานบทวิเคราะห์

2565


09 พฤศจิกายน 2565

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited

30 กันยายน 2565

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited

17 พฤษภาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

12 พฤษภาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

12 พฤษภาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

12 พฤษภาคม 2565

บริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด

28 มีนาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

23 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

22 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

21 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด

18 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

2564


08 พฤศจิกายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน).2021

08 พฤศจิกายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน).2021

08 พฤศจิกายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน).2021

18 สิงหาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน).2021

16 สิงหาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน).2021

2562


08 พฤษภาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน).2019

03 เมษายน 2562

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน).2019

25 มีนาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน).2019

08 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).2019

07 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน).2019

04 มกราคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน).2019

03 มกราคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).2019

2561


24 ธันวาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน).2018

24 ธันวาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน).2018

06 พฤศจิกายน 2561

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน).2018

02 สิงหาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน).2018

02 สิงหาคม 2561

Krungsri Securities Public Company Limited.2018

28 มิถุนายน 2561

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).2018

27 มิถุนายน 2561

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน).2018

27 มิถุนายน 2561

Krungsri Securities Public Company Limited.2018

27 มิถุนายน 2561

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน).2018

09 พฤษภาคม 2561

Krungsri Securities Public Company Limited.2018

09 พฤษภาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน).2018

04 พฤษภาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน).2018

04 พฤษภาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน).2018

04 พฤษภาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).2018

26 มีนาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน).2018

26 มีนาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน).2018

26 มีนาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน).2018

26 มีนาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).2018

26 มีนาคม 2561

Krungsri Securities Public Company Limited.2018

14 มีนาคม 2561

Krungsri Securities Public Company Limited.2018

15 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน).2018

2560


03 พฤศจิกายน 2560

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).2017

29 กันยายน 2560

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).2017

23 มิถุนายน 2560

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน).2017

20 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).2017

16 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน).2017

2559


19 ธันวาคม 2559

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน).2016

10 พฤศจิกายน 2559

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).2016

03 ตุลาคม 2559

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน).2016

12 กรกฎาคม 2559

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).2016

08 กรกฎาคม 2559

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน).2016

09 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน).2016

05 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).2016

2558


09 กันยายน 2558

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน).2015

07 สิงหาคม 2558

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).2015

07 กรกฎาคม 2558

Krungsri Securities Public Company Limited.2015

07 กรกฎาคม 2558

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน).2015

12 พฤษภาคม 2558

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน).2015

07 พฤษภาคม 2558

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน).2015

07 พฤษภาคม 2558

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน).2015

23 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน).2015

05 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).2015

04 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน).2015

01 มกราคม 2558

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).2015

2557


11 พฤศจิกายน 2557

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด.2014

11 พฤศจิกายน 2557

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน).2014

07 พฤศจิกายน 2557

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).2014

05 สิงหาคม 2557

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).2014

04 สิงหาคม 2557

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน).2014

07 พฤษภาคม 2557

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).2014

06 พฤษภาคม 2557

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน).2014

19 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด.2014

12 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด.2014

10 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน).2014

2556


05 พฤศจิกายน 2556

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน).2013

05 พฤศจิกายน 2556

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด.2013

05 สิงหาคม 2556

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน).2013

01 สิงหาคม 2556

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน).2013

08 พฤษภาคม 2556

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน).2013

23 เมษายน 2556

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน).2013

05 กุมภาพันธ์ 2556

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน).2013

01 กุมภาพันธ์ 2556

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน).2013