หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ปรับปรุงเมื่อ 30 ตุลาคม 2563 (16:36)

ชื่อย่อหุ้น

SNC

ราคาล่าสุด

+9.90 THB

เปลี่ยนแปลง %

+0.05 (0.51 %)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 60,000
ช่วงราคาระหว่างวัน | 9.85 - 9.90

ขอต้อนรับสู่หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานนับแต่ปี 1981 ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับยานยนต์และสำหรับที่พักอาศัยมีส่วนอย่างยิ่ง ให้เราเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า สำหรับสินค้าและบริการคุณภาพสูงในราคาที่สมเหตุสมผล ความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้และพัฒนาทำให้ SNC FORMER ก้าวขึ้นเป็นผู้นำการผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศสำหรับยานยนต์และที่พักอาศัย รวมถึงชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์สำหรับผู้ผลิตประกอบสินค้าและชิ้นส่วนดังกล่าวเกือบทั้งหมดในประเทศไทย

เอกสารดาวน์โหลด

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2/2563

รายงานประจำปี 2562

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

ไตรมาสที่ 2/2563

ข่าวล่าสุด

03
ส.ค.
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
03
ส.ค.
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
03
ส.ค.
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

ภาพวิดีโอบริษัท

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2563

วันที่ : 06 สิงหาคม 2563

เวลา 49:50 นาที

อีเมลรับข่าวสาร