News

รายการ SME Springboard ได้เข้าสัมภาษณ์ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

Back02 กุมภาพันธ์ 2559

รายการ SME Springboard ได้เข้าสัมภาษณ์ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขนาดย่อม(SMEs) 2 กิจการ คือ บริษัท ภูโคลน คันทรีคลับ : สถานที่ท่องเที่ยวและการให้บริการด้านสุขภาพและความงามด้วยโคลนและน้ำแร่ธรรมชาติ และ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ กาแฟชาวไทยภูเขา : ธุรกิจกาแฟแบบครบวงจรโดยเน้นความเป็นมิตรกับเกษตรกร สิ่งแวดล้อมและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยท่านประธานฯ ดร.สมชัยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจดังกล่าวทั้งข้อดี ข้อได้เปรียบของธุรกิจ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ อาทิ การรุก/ขยายตลาด รวมถึงองค์ความรู้เทคนิคต่างๆ

ซึ่งรายการ SME Springboard จะเน้นถ่ายทอดเนื้อหาด้วยการลงสถานที่จริงเพื่อถ่ายทอดบรรยากาศและศักยภาพของธุรกิจที่รองรับการเติบโตในอนาคต ทั้งนี้รายการสัมภาษณ์ออกอากาศที่ช่อง TRUE 49 ,ช่อง VOICE TV ฯลฯ