News

นักศึกษาเยี่ยมชม SNC GROUP Rayong

Back08 กรกฎาคม 2558

 

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จ.นครราชสีมา ได้นำนักศึกษา และคณะอาจารย์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้ากำลัง จำนวน 128 คน เข้าศึกษาเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ SNC GROUP Rayong ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น. โดยมีคุณเผด็จ มนต์บุรีนนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ตัวแทนฝ่ายบริหารกล่าวต้อนรับอย่างเป็นกันเอง