หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ปรับปรุงเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (10:29)

ชื่อย่อหุ้น

SNC

ราคาล่าสุด

+7.55 THB

เปลี่ยนแปลง %

- (- %)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 71,000
ช่วงราคาระหว่างวัน | 7.55 - 7.55

ขอต้อนรับสู่หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานนับแต่ปี 1981 ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับยานยนต์และสำหรับที่พักอาศัยมีส่วนอย่างยิ่ง ให้เราเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า สำหรับสินค้าและบริการคุณภาพสูงในราคาที่สมเหตุสมผล ความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้และพัฒนาทำให้ SNC FORMER ก้าวขึ้นเป็นผู้นำการผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศสำหรับยานยนต์และที่พักอาศัย รวมถึงชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์สำหรับผู้ผลิตประกอบสินค้าและชิ้นส่วนดังกล่าวเกือบทั้งหมดในประเทศไทย

เอกสารดาวน์โหลด

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

งบการเงิน

รายปี 2566

รายงานประจำปี 2565

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

ไตรมาสที่ 4/2566

ข่าวล่าสุด

19
ก.พ.
ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือของบริษัทตามแบบมอบอำนาจทั่วไป การขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ พิจารณางดจ่ายเงินปันผลงวดประจำปี กำหนดวัน record date และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2567 (แก้ไขครั้งที่ 1)
17
ก.พ.
SNC ขยายเวลาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) -ขยายเวลาออกหุ้นกู้ -งดจ่ายเงินปันผล
17
ก.พ.
SNC เผยงบรวมปี 66 ขาดทุนสุทธิ 17.78 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนกำไรสุทธิ 727.23 ล้านบาท

ภาพวิดีโอบริษัท

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2566

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 46:25 นาที

อีเมลรับข่าวสาร