หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ปรับปรุงเมื่อ 24 มกราคม 2565 (10:33)

ชื่อย่อหุ้น

SNC

ราคาล่าสุด

+17.60 THB

เปลี่ยนแปลง %

- (- %)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 91,300
ช่วงราคาระหว่างวัน | 17.60 - 17.60

ขอต้อนรับสู่หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานนับแต่ปี 1981 ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับยานยนต์และสำหรับที่พักอาศัยมีส่วนอย่างยิ่ง ให้เราเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า สำหรับสินค้าและบริการคุณภาพสูงในราคาที่สมเหตุสมผล ความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้และพัฒนาทำให้ SNC FORMER ก้าวขึ้นเป็นผู้นำการผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศสำหรับยานยนต์และที่พักอาศัย รวมถึงชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์สำหรับผู้ผลิตประกอบสินค้าและชิ้นส่วนดังกล่าวเกือบทั้งหมดในประเทศไทย

เอกสารดาวน์โหลด

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2564

รายงานประจำปี 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

ไตรมาสที่ 3/2564

ข่าวล่าสุด

07
ม.ค.
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering)
20
ธ.ค.
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
20
ธ.ค.
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

ภาพวิดีโอบริษัท

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564

วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2564

เวลา 48:40 นาที

อีเมลรับข่าวสาร