เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2567 16:37

SNC

7.00

- (-%)

สกุลเงิน: THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):

125,804

ราคาเปิด

7.00

วันก่อนหน้า

7.00

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

7.00 / 4,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

6.95 / 92,400

ช่วงราคาระหว่างวัน

6.95 - 7.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

6.55 - 11.40

วิธีการใช้งาน : ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิสชั่น (%)
คอมมิสชั่นขั้นต่ำ (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นต่ำ (บาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน
เงินปันผลขั้นต้น (บาท)