หุ้นปันผลโดดเด่น / หุ้นเติบโตโดดเด่น/ หุ้นคุณค่าโดดเด่น

19 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

19 มิถุนายน 2560

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

02 พฤษภาคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

03 เมษายน 2560

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

20 มีนาคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

09 มกราคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

10 ตุลาคม 2559

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

03 ตุลาคม 2559

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

26 กันยายน 2559

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

12 กันยายน 2559

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

05 กันยายน 2559

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

29 สิงหาคม 2559

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

22 สิงหาคม 2559

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

01 สิงหาคม 2559

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

23 กรกฎาคม 2559

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

09 กรกฎาคม 2559

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)