คำถามทั่วไป
 • 1. จากข้อมูลวงจรเงินสดล่าสุด -2.09 วัน ขอชมเชยที่บริหารจัดการได้ดีมากๆครับ อยากทราบว่าบริษัททำอย่างไรให้วงจรเงินสดต่ำมากครับ
  ควบคุมติดตามการเก็บเงินจากลูกหนี้อย่างใกล้ชิด บริหารสินค้าคงคลังให้มีในมือน้อยที่สุด ขอเครดิตเทอมทีเหมาะสมจากซัพพลายเออร์ครับ
 • 2. Fujitsu เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทหรือครับ คิดเป็นกี่ % ของรายได้ครับ
  34% ครับ
 • 3. อ่านเพิ่มใน Annual Report 2015 แจ้งว่า SNC มีลูกค้ารายใหญ่ 4 ราย คิดเป็น 54% ของยอดรายได้รวม อยากทราบว่าเบอร์ 2-4 เป็นใคร สัดส่วนเท่าใดครับ
  Mitsubishi 7% Daikin 7% Atlantic 7% ครับ
 • 4. ราคาทองแดงถ้าขึ้นจะเป็นผลดีกับบริษัทมากน้อยแค่ไหนครับ
  บริษัทตกลงกับลูกค้าขอให้มีการปรับราคาอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสครับ ดังนั้นราคาทองแดงขึ้นหรือลงจะมีผลกระทบน้อยครับ