คำถามในวันพบปะนักลงทุน
 • 1. ลูกค้าผู้ใช้งานของ EV pickman, EV off road เป็นกลุ่มไหนครับ เพราะสเปค รถวิ่งได้ช้า และวิ่งได้ระยะทางสั้น? และมีลูกค้ารองรับแน่นอน จำนวนมากไหมครับ?
  กลุ่มลูกค้าเป็น niche market โดยในต่างประเทศจะใช้ EV pickman สำหรับงานในฟาร์ม ส่วน EV off road สามารถนำมาใช้ในสนาม golf ได้ครับ
 • 2. EV conversion ทำตลาด, หาลูกค้า แบบไหน? อู่, ประกัน, ดีลเลอร์,...?
  ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือ 10% ของรถกลุ่ม pick up และ passenger car ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี หรือที่ประมาณ 1.4 ล้านคันครับ
 • 3. ผู้บริหารวางแผนการเพิ่มยอดขาย เพื่อชดเชยส่วนที่หายไปอย่างมีนัยยสำคัญอย่างไรบ้าง
  - หา order / customer ใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของงานต้นน้ำ และ OEM โดย ประเมินว่าจะสามารถเพิ่มรายได้จากส่วนนี้ประมาณ 4,000 ล้านบาท+
  - ธุรกิจใหม่บริษัท MERCURY Transform เริ่มส่งออก EV Pickman ประมาณการรายได้ปี 2024 1,000 ล้านบาท ครับ
 • 4. ลูกค้า OEM ที่มีสัดส่วนการขายรวมกัน 50% มีจำนวนกี่ราย และมีการกระจุกตัวหรือไม่ครับ
  ลูกค้า OEM ที่มีสัดส่วนการขายรวมกัน 50% มีจำนวน 1-2 ราย ซึ่งยังถือว่ากระจุกตัวอยู่ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับ port ให้สัดส่วนการขายแต่ละลูกค้ามีความเหมาะสมมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพิงลูกค้าหลักน้อยรายครับ
 • 5. Gross margin ของแต่ละส่วนงานเป็นกี่ % และมีการปรับลดลงในปีนี้หรือไม่
  - ภาพรวม %GP ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ระดับ 7-10% โดยกลุ่มงานต้นน้ำมี %GP 15-17% และกลุ่ม งาน OEM มี %GP 4-5%
  - %GPสะสม9 เดือน ของปี 2023 ในภาพรวมของกลุ่มบริษัทปรับลดลงอยู่ที่ระดับ 6% เนื่องจากต้นทุน fixed cost เพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในขณะที่รายได้ลดลง ส่งผลให้ %GP ปรับลดลงครับ
 • 6. ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นมากหรือไม่ และมีสัดส่วน Float และ Fixed เท่าไหร่
  สัดส่วนของอัตราดอกเบี้ย Fixed 76%, Float 24% ครับ
 • 7. มีแนวโน้มที่ SNC จะเป็นผู้ผลิตให้กับรถยนต์ EV ที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยหรือไม่ครับ
  SNC มีพันธมิตร ทั้งผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีน ตลอดจนผู้ผลิตแบตเตอรี่ /มอเตอร์ และ EV Solution ครบทั้ง EV Eco system ซึ่งปัจจุบันได้มีการประสานงานและวางแผนงานด้านเทคนิค การตลาดและแผนลงทุนสายการผลิตร่วมกับพันธมิตรเพื่อ supply ให้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทยครับ
 • 8. คาดการณ์รายได้ของ ev conversion, ev pickman, ev off road?
  บริษัทจะเริ่มดำเนินการจากธุรกิจ EV Pickman ก่อน โดยในปี 2024 ประมาณการส่งออก EV pickman ไว้ที่ 2,000 คัน รายได้อยู่ระดับ 1,000 ล้านบาท ครับ
 • 9. โรงไฟฟ้าขยะภาคใต้ที่ได้งานอัตราค่าไฟที่ขายได้กี่บาทต่อหน่วย อายุสัญญากี่ปี และกำหนด COD เมื่อไหร่ครับ
  อายุสัญญา 20 ปี ครับ โดยมีอัตราค่าไฟที่ขายได้ดังนี้
  • - ปีที่ 1-8 อัตราค่าไฟ 5.78 บาท/หน่วย
  • - ปีที่ 9-20 อัตราค่าไฟ 5.08 บาท/หน่วย ครับ
 • 10. การขาดทุนเยอะในไตรมาสสามนี้สะท้อนปัญหาด้านใด และมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ
  1. 1. ในไตรมาส 3 ของทุกปี จะเป็นช่วง low season ของธุรกิจเครื่องปรับอากาศ
  2. 2. ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) จากการลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (Robot & Automation) ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมรองรับ order ปี 2023-2025
  3. 3. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ลูกค้ายังมีสินค้าคงเหลืออยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อการชะลอคำสั่งซื้อในส่วนของงาน OEM และงานต้นน้ำ

  แนวทางดำเนินการของบริษัท
  1. 1. หา order / customer ใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของงานต้นน้ำ และ OEM โดยประเมินว่าจะสามารถเพิ่มรายได้จากส่วนนี้ประมาณ 4,000 ล้านบาท++
  2. 2. เริ่มธุรกิจ MERCURY Transform (EV Conversion, EV Pickman, EV Mercury Off Road)
  3. 3. ลดต้นทุน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร
  4. 4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตผ่าน SNC อุตสาหกรรม 4.0
  5. 5. รักษาระดับเงินสด 1,200 MB
  6. 6. บริหารจัดการอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ D/E, DSCR, IBD/EBITDA เป็นต้น
 • 11. แนวโน้มผลประกอบการ Q4 เป็นอย่างไรและมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการขาดทุนของทั้งปี 2566 หรือไม่
  แนวโน้ม Q4 จะดีขึ้นกว่า Q3 เนื่องจาก Q4 เป็นช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูการผลิตเครื่องปรับอากาศ ปัจจัยทางด้านฤดูกาลจะบรรเทาลง ภาพรวมในปีนี้เราเชื่อว่ายังมีกำไรครับ
 • 12. ลูกค้า OEM ใหม่ จะเริ่มเข้ามา Q4 นี้เลยรึไม่ครับ ขอบคุณครับ
  จะเริ่มทยอยเข้ามาประมาณปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้าครับ
 • 13. การเปลี่ยนรถสันดาปเป็นรถยนต์ไฟฟ้า มีข้อดี ข้อเสีย ความคุ้มค่าอย่างไร และบริษัทได้กำไรต่อคันอย่างไรครับ
  ข้อดี คือ ประหยัดน้ำมัน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  ข้อจำกัด คือ GAP ระหว่างราคารถใหม่ที่ได้รับการ subsidize จากทางภาครัฐ กับ รถที่นำมาทำ conversion แคบลงจากเมื่อก่อนซึ่งจะต่างกันเกินครึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถ customize ความต้องการของลูกค้าให้เหมาะกับต้นทุนของการ conversion ได้ โดยเราประเมินว่า payback ของการลงทุนในมุมของเจ้าของรถควรจะอยู่ประมาณ 1-1.5 ปี ครับ
 • 14. มีแนวทางและโอกาสที่จะได้ลูกค้า OEM ที่ขอปรับเงื่อนไขการชำระเงินจากเวียดนามกลับมาหรือไม่ครับ
  บริษัทและลูกค้ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หากสภาพเศรษฐกิจผ่อนคลายขึ้น และสามารถเจรจาตกลงในเงื่อนไขทางการค้าได้ลงตัว ก็มีโอกาสได้ทำธุรกิจร่วมกันครับ
 • 15. เป้ารายได้ปีหน้าเท่าไรครับ
  บริษัทคาดว่ารายได้ปี 2024 จะดีขึ้นกว่าปี 2023 จาก potential order/customer ทั้งในส่วนของงาน OEM และงานต้นน้ำ แต่ยังไม่กลับไปเท่ากับยอดขายในปี 2022 ซึ่งคงต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่จะค่อยๆ กลับมาฟื้นตัว โดยทีมผู้บริหารมีการติดตามสถานการณ์และปัจจัยที่จะส่งผลกระทบอย่างใกล้ชิดครับ
 • 16. ค่าใช้จ่ายในการแปลงรถเก๋งและรถกระบะเป็นรถไฟฟ้าคันละกี่บาทครับ และวิ่งได้ระยะทางเท่าไร
  กำหนดเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการตลาด 1,000 บาทต่อ 1 KM เช่น ลูกค้าต้องการระยะทาง 200 กม ต่อ 1 ครั้งชาร์จ จะมีค่าใช้จ่าย 200,000 บาทครับ
 • 17. การลงทุนต่างๆที่กำลังดำเนินการและอยู่ในแผนนั้น มีแผนใช้เงินลงทุนเท่าไร แผนจัดหาเงินทุนอย่างไรครับ
  แผนการลงทุน โครงการโรงไฟฟ้าขยะ 600 ล้านบาท โครงการนิคมอุตสาหกรรม 2,800 ล้านบาท ใช้เงินจากสถาบันการเงิน 60-65% ที่เหลือใช้เงินทุนของกิจการครับ
 • 18. นิคมอุตสาหกรรม ได้จัดซื้อที่ดินแล้วหรือยัง แผนใช้เงินทุนอย่างไรครับ
  บริษัทได้จัดซื้อที่ดินสำหรับพื้นที่โครงการในเบื้องต้นรวม 1,230 ไร่ และได้ยื่นหนังสือขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ) ขณะนี้อยู่ขั้นตอนการจัดทำ EIA โดยโครงการมีมูลค่าการลงทุน 2,800 MB ครับ
 • 19. Potential orders ของ OEM คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ช่วงไหนครับ
  คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ใน Q1-2024 ครับ
 • 20. ด้วยเหตุผลใดที่ผู้บริหารคิดว่าไตรมาส 4 ผลประกอบการของบริษัทจะดีขึ้นกว่าไตรมาสสาม และจะมีอะไรที่จะทำให้นักลงทุนมั่นใจว่ากิจการจะกลับมาดีเหมือนเดิม
  เนื่องจาก Q4 เป็นช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูการผลิตเครื่องปรับอากาศ ปัจจัยทางด้านฤดูกาลจะบรรเทาลง บริษัทดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อหา order / customer ใหม่ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนธุรกิจใหม่ครับ
 • 21. ธุรกิจที่ไม่ perform มีตัดทิ้งบ้างหรือไม่ มีอะไรบ้าง
  ธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนจำนวนมากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปีนี้บริษัทอยู่ระหว่างการหางานมาผลิตเพิ่มทดแทนงานที่ลดลง ส่วนธุรกิจใหม่ เช่น นิคมอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าขยะ และรถยนต์ไฟฟ้า ยังคงเดินหน้าโครงการต่อไป เพื่อสร้างรายได้ใน 1-3 ปีข้างหน้า ส่วนธุรกิจงานต้นน้ำยังคง perform อยู่ ครับ